שימו לב, הקהילות המקצועיות הוותיקות תסגרנה סופית ב- 01/01/2020 הקליקו להצטרפות לקהילות החדשות מידע נוסף ניתן לקבל באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים